KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO” veya “Şirket”)nin sahibi olduğu www.kucukisletmemicin.com adresi üzerinden işletmeniz için destek almak veya işletmeniz adına destekçi olmak için başvuru yapmanız, başvurunuzun onaylanması, ürün ve servis talebinde bulunmanız durumunda METRO olarak tarafınıza ait bazı kişiler verileri işlemekteyiz.

Veri sorumlusu olarak Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul
Web sitesi: www.metro-tr.com
Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00

METRO’nun veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Şirketimiz’e ait www.kucukisletmemicin.com adresi/platformu üzerinden “Destek Al” sayfasına girip destek talep eden olarak başvuru yapmak/hesap oluşturmak istediğinizde başvuruyu yapan işletmenin sahibi ve/veya yetkilisi ve/veya çalışanıolarak ad-soyad, cep telefonu, email adresi, işletme adı ve işletme adresinizden oluşan kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Başvuru yaptığınız işletmenin bir şirkete değil, gerçek kişiye ait (şahıs şirketi) olması durumunda başvuru aşamasında açıkladığınız TC kimlik numaranız veya Vergi Kimlik numaranız da toplanan kişisel veriler arasında yer almaktadır.

Başvuru aşamasında toplanan TC kimlik numarası veya Vergi Kimlik numarası kişisel veriniz, aynı işletme için birden fazla başvuru yapılmasının engellenmesi için gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Şirket meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir. Diğer kişisel verileriniz ise, başvurunuzun alınması, başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli belgeler ve başvuru sonucunuz ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Başvurunuzun değerlendirilmesi için talep edilen belgelerin iletilmemesi durumunda başvurunuz ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olup, bu durumda başvuru aşamasında açıklamış olduğunuz kişisel verileriniz olası uyuşmazlıklarda Şirket menfaatlerinin korunması amacıyla Şirket meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmeye devam edilecektir.

Başvurunuzun değerlendirilmesi için iletmiş olduğunuz vergi levhası, faaliyet belgesi, SGK dokümanına göre, gerçek kişi olarak sahibi olduğunuz işletme ile ilgili olarak vergi levhanızda yer alan bilgiler (işe başlama tarihi, vergi matrahı, tahakkuk eden vergi, TC kimlik no, Vergi kimlik no), faaliyet alanınız, çalışan sayınız da başvurunuzun değerlendirilmesi aşamasında tarafınıza ait toplanan veriler arasındadır. Bu verileriniz başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla sözleşmenin kurulması hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, tarafınıza gönderilecek kullanıcı adı ve şifre de işlenen kişisel verileriniz arasındadır. Kullanıcı adı ve şifreniz, ürün ve servis talebinde bulunacağınız platforma giriş yapabilmeniz amacıyla Şirket meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenecek, başvurunuzun kabulü aşamasına kadar toplanmış olan kişisel verileriniz ise başvuru sonucunuzun bildirilmesi, ürün ve servis talebinde bulunmanız, sipariş edeceğiniz ürünlerin tarafınıza teslim için hazırlanması, teslimat işlemlerinin yapılması amacıyla sözleşmenin kurulması ve/veya ifası hukuki sebebine istinaden işlenmeye devam edilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda başvurunuzun kabul edilmemesi durumunda, başvuru ve değerlendirme aşamasında açıklamış olduğunuz kişisel verileriniz olası uyuşmazlıklarda Şirket menfaatlerinin korunması amacıyla Şirket meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmeye devam edilecektir.

Yetkilisi veya çalışanı olduğunuz işletme adına destek vermek amacıyla www.kucukisletmemicin.com adresi/platformu üzerinden “Destek Ol” sayfasına girip başvuru yaptığınızda açıklamış olduğunuz kişisel verileriniz (ad-soy ad, email adresi, telefon numarası, işletme adı) başvurunuz ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yurtdışına aktarılmamaktadır.

Destek almak veya destek vermek üzere web sitesi üzerinden başvuru yaptığınızda açıklamış olduğunuz kişisel verilerinize web sitesi ile ilgili hizmet aldığımız tedarikçi erişim sağlamakta, Şirket meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak aktarım gerçekleşmektedir.

Destek talebi kabul edilen işletmelerin Platform üzerinden servis talebinde bulunmaları durumunda işletme sahibi/yetkilisi veya çalışanı olarak ad-soyad ve iletişim verileriniz tarafınıza iletişime geçebilmesi için sözleşmenin ifası hukuki sebebine istinaden servis sağlayıcı iş ortağına (proje kapsamında destek veren iş ortağına) aktarılacaktır.

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli Bağcılar/İstanbul adresine olarak iletebilirsiniz.

Daha iyi hizmet sunmak için çerezler kullanıyoruz. www.kucukisletmemicin.com'u kullanarak çerezlere izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi