KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”) veri sorumlusu olup, METRO’nun iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul
Web sitesi: www.metro-tr.com
Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00

METRO’nun veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi (ad-soyad- cep telefonu - email adresi), Şirketimiz’e ait www.kucukisletmemicin.com adresi üzerinden “Destek Al” kısmına müşteri olarak ya da “Destek Ver” kısmına tedarikçi olarak sahibi ve/veya yetkilisi ve/veya çalışanı olduğunuz işletme için kayıt yaptırmak amacıyla verilerin tarafınızca açıklanması suretiyle elde etmektedir.

Kişisel verileriniz müşteri olarak; müşteri kaydı oluşturulması, ürün siparişi verebilmeniz için tarafınızla iletişime geçilebilmesi, işletme adına yapmış olduğunuz alımlar, sipariş verdiğiniz ürünlerin tarafınıza teslimi için hazırlanması, müşteri talepleri ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması, makbuz vs. işlemlerle ilgili yetkilisi/çalışanı/sahibi olduğunuz işletme adına tarafınızla iletişime geçilebilmesi, gerekli durumlarda makbuzun elektronik ortamda gönderilmesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca müşteri anketi, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilmesi, yetki kontrolü amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz tedarikçi olarak; tedarikçi kaydı oluşturulması, işletmeniz adına yapacağınız bağışlar, fatura vs. işlemlerle ilgili yetkilisi/çalışanı/sahibi olduğunuz işletme adına tarafınızla iletişime geçilebilmesi, ürün temini/bağışı yapabilmeniz için tarafınızla iletişime geçilebilmesi, gerekli durumlarda faturaların elektronik ortamda gönderilmesi, müşteri talepleri ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca müşteri anketi, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilmesi, yetki kontrolü amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yurtdışına aktarılmamakta olup, yurtiçinde işbirliği yaptığımız iş ortaklarına aktarılmaktadır.

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’in 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli Bağcılar/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Daha iyi hizmet sunmak için çerezler kullanıyoruz. www.kucukisletmemicin.com'u kullanarak çerezlere izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi